بانک مشاغل ساختمان | یکشنبه : بیست و پنج آذر ماه 1397 / ساعت 14:29:39

جدیدترین اخبار


بانک اطلاعات مشاغل صنعت ساختمان

بانک اطلاعات مشاغل صنعت ساختمان ، باهدف پاسخ به قسمتی از نیازهای بالقوه و بالفعل فعالان اقتصادی

در این صنعت ، ازجمله شرکتهای ساختمانی ، تاسیساتی ، راه سازی ، انبوه سازان مسکن ، تولیدکنندگان و

عرضه کنندگان مصالح و تجهیزات مربوطه در قالب سایت اینترنتی www.sakht118.com تهیه وتدوین

 گردیده است.

در این بانک ، اطلاعات  مشاغل  مرتبط  با صنعت ساختمان ، با توجه به موضوع فعالیت و منطقه جغرافیایی

ارائه خدمات  به  صورت  کاملا  منظم  و طبقه بندی  شده  در اختیار کاربران  محترم  قرار گرفته  است.

امیدواریم بتوانیم به یاری خداوند متعال ، با اجرای کامل این طرح ، خدمتی در حد وسع و بضاعت خود به

همکاران عزیزمان در جامعه بزرگ پیمانکاران ، انبوه سازان ،تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مصالح و 

تجهیزات این صنعت هدیه بنماییم.     

                                                   

با آرزوی تندرستی و توفیق روزافزون برای همه آبادگران در عرصه آبادگری.

 

                                                                                    مدیریت 

 

                        شهرام نورانی نیا                                          شهاب نورانی نیا 

                                            


 

 

 

Back to Top