بانک مشاغل ساختمان | یکشنبه : بیست و پنج آذر ماه 1397 / ساعت 14:29:29

جدیدترین اخبار


تعرفه ثبت اطلاعات

انتخاب بسته موردنظر

کلیات ساختار سایت

 • ضمن تشکر و قدردانی از حضور شما در بانک اطلاعات تخصصی صنعت ساختمان ، ساختار و عملکرد سایت به شر ح ذیل ،جهت استحضار به حضور تقدیم میگردد.
 • در این سایت تخصصی ، اطلاعات موجود به صورت طبقه بندی شده بر اساس منطقه جغرافیایی ( 8 منطقه طبق جدول مقابل ) و نوع خدمات در 4 گروه : خدمات مهندسی ، عوامل اجرایی ، مصالح و تجهیزات ساختمانی و خدمات مرتبط با صنعت در دسترس میباشد.
 • ارائه دهندگان خدمات و محصولات صنعت ساختمان می توانند ،با ثبت اطلاعات شغلی خود در این سایت ، نسبت به معرفی خدمات ، محصولات و توانمندی خود پرداخته و مخاطبان شغلی خود را مطلع بنمایند.
 • *****************************
 • (( همه جا دیده شوید ))

تفکیک مناطق استان

 • جهت سهولت استفاده کاربران و به لحاظ نزدیکی بعضی از شهرها به یکدیگر ، استان گلستان به 8 منطقه به شرح زیر تفکیک شده است .
 • 1- گرگان -جلین
 • 2- گنبد - آزادشهر
 • 3- علی آباد - فاضل آباد- قرق
 • 4- کردکوی - بندرگز - نوکنده
 • 5- مینودشت-گالیکش-کلاله
 • 6-بندرترکمن-آق قلا - گمیشان
 • 7-رامیان - دلند - خانببین
 • 8- مراوه تپه
 • تماس باپشتیبانی سایت
 • 0903-503-1133
 • 0903-503-1144

پنل 1

 • 1- ثبت اطلاعات شغلی
 • در منطقه و شغل مورد نظر
 • *****************************
 • تعرفه یک سال :
 • کسبه شهرهای گرگان ، گنبد
 • و تولیدکنندگان مصالح در استان
 • 300/000 تومان
 • ******************************
 • به ازای افزایش هرمنطقه ( چند شهر )
 • 100/000 تومان به تعرفه افزوده می شود.

پنل 2

 • 1- ثبت اطلاعات شغلی
 • در منطقه و شغل مورد نظر
 • ******************************
 • تعرفه یک سال :
 • کسبه سایر شهرهای استان
 • نسبت به پنل 1
 • 200/000 تومان
 • ******************************
 • به ازای افزایش هرمنطقه ( چند شهر )
 • 100/000 تومان به تعرفه افزوده می شود.

پنل 3

 • 1- ثبت اطلاعات شغلی در منطقه و شغل
 • 2- ثبت 10 عدد عکس ، آگهی یا هر دو
 • ******************************
 • تعرفه یک سال :
 • کسبه شهرهای گرگان ، گنبد
 • و تولیدکنندگان مصالح در استان
 • 450/000 تومان
 • ******************************
 • به ازای افزایش هرمنطقه ( چند شهر )
 • 100/000 تومان به تعرفه افزوده می شود.

پنل 4

 • 1- ثبت اطلاعات شغلی در منطقه و شغل
 • 2- ثبت 10 عدد عکس ، آگهی یا هر دو
 • ******************************
 • تعرفه یک سال :
 • کسبه سایر شهرهای استان
 • نسبت به پنل 3
 • 300/000 تومان
 • ******************************
 • به ازای افزایش هرمنطقه ( چند شهر )
 • 100/000 تومان به تعرفه افزوده می شود.

پنل 5

 • 1- ثبت اطلاعات شغلی در همه مناطق استان
 • ******************************
 • تعرفه یک سال :
 • کلیه کسبه شهرهای استان
 • 750/000تومان

پنل 6

 • 1- ثبت اطلاعات شغلی در همه مناطق استان
 • 2- ثبت 10 عدد عکس ، آگهی یا هر دو
 • *****************************
 • تعرفه یک سال :
 • کلیه کسبه شهرهای استان
 • 1/000/000تومان

پنل 7

 • 1- ثبت اطلاعات شغلی در همه مناطق
 • 2- ثبت 10 عدد عکس ، آگهی یا هر دو
 • 3- ثبت تبلیغ در طرفین کلیه صفحات
 • ******************************
 • در این حالت ، فارغ از موضوع و منطقه جستجوی کاربران در سایت ، اطلاعات شما در طرفین همه صفحات استان اطلاع رسانی میگردد.
 • ******************************
 • تعرفه یک سال :
 • کلیه کسبه شهرهای استان
 • 1/500/000تومان

پیشنهاد

 • مهندسین محترم صنعت ساختمان
 • مدیران محترم شرکتهای ساختمانی
 • تولیدکنندگان محترم مصالح و تجهیزات
 • توزیع کنندگان محترم مصالح و تجهیزات
 • مدیران محترم مشاغل مرتبط صنعت ساختمان
 • شما میتوانید با انتخاب یکی از 9 پنل فوق الذکر ، نسبت به معرفی خدمات ، محصولات و توانمندیهای خود اقدام نموده و مخاطبان شغلی خود را از حضورتان در این صنعت مطلع بنمایید .
 • 1133 -503 -0903
 • 1144- 503 - 0903

Back to Top